SPZOZ w Mogilanach

Informacja

SPZOZ w Mogilanach - Informacja

Uprzejmie informujemy, że drogą e-mailową recepty@spzoz-mogilany.pl pacjent może składać tylko i wyłącznie wniosek o recepty oraz o wyroby medyczne. Wnioski dotyczące rejestracji na wizytę, teleporadę, szczepienie czy też e-skierowanie pozostaną bez rozpatrzenia, albowiem rejestracja w powyższym celu odbywa się osobiście lub telefonicznie.