SPZOZ w Mogilanach

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilanach realizuje projekt grantowy pod nazwą:

 „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3. Wsparcie grantowe placówek POZ”

 

w ramach 9 Osi Priorytetowej Region Spójny Społecznie

Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne

Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie

Typ projektu H

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Małopolskiego n lata 2014-2020