SPZOZ w Mogilanach

Nieobecni lekarze

lek. stom. Stanisława Karwacka nieobecna 16,08.2022 do 22.08.2022

lek.med. Paweł Sulicki nieobecny 16.08.2022 do 31.08.2022

lek.med. Krystian Rzepisko nieobecny  12.08.2022 do 18.08.2022

lek.med. Tadeusz Witkowski nieobecny od 18.07.2022 do 12.08.2022

lek. med. Janusz Świerczek nieobecny 01.08.2022 do 12.08.2022